Lait ja asetukset

Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (1316/2006) ja asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (1448/2006) . Asetuksen muutokset (1498/2007) ja (1036/2012) .

Asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista (341/2017)

Asetus Rikossseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvuista sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta (1126/2016)

Asetus Rikosseuraamuslaitoksen tunnuskuvasta ja virkamerkistä (576/2010)

Valtion säädöstietopankki Finlex

Rikoslaki (39/1889)

Hallintolaki (434/2003)

Muita keskeisiä seuraamusjärjestelmää koskevia voimassa olevia lakeja ja asetuksia:

Vankeuden siirrot EU-maiden välillä

Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta 1169/2011

Neuvoston puitepäätös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa (2008/909/YOS)

Vankeuden ja henkilön valvonnan siirrot Pohjoismaiden kesken

Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikostuomioiden täytäntöönpanossa (326/1963)

Vankeuden siirrot Pohjoismaiden ja EU-maiden ulkopuolisiin maihin

Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa 21/1987

Yhdyskuntaseuraamusten siirrot EU-maiden välillä

Laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta 1170/2011

Neuvoston puitepäätös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi 2008/947/YOS

 
Julkaistu 27.6.2019