Sakko

Sakko ja rikesakko

Sakko tuomitaan päiväsakkoina, joiden vähimmäismäärä on yksi ja enimmäismäärä 120 päiväsakkoa. Päiväsakkojen lukumäärä riippuu rikoksen törkeydestä. Päiväsakon rahamäärä puolestaan määräytyy tuomitun maksukyvyn mukaan. Maksamatta jäänyt sakkorangaistus muunnetaan erillisessä oikeudenkäynnissä vankeusrangaistukseksi. Kolmea päiväsakkoa vastaa yhden päivän vankeus. Muuntorangaistus on vähintään 4 päivää ja enintään 60 päivää vankeutta.

Rikesakko on euromäärältään kiinteä varallisuusrangaistus. Sitä ei voida muuntaa vankeudeksi.

 
Julkaistu 12.7.2019