Täytäntöönpano

Rikosseuraamuslaitoksen toimialaan kuuluvat rikosoikeudelliset seuraamukset voidaan yksinkertaistaen jakaa vankeusrangaistuksiin ja vapaudessa suoritettaviin yhdyskuntaseuraamuksiin.

Vuonna 2019 yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden päivittäinen keskimäärä oli n. 3031 henkilöä. Keskimääräinen päivittäinen vankiluku oli noin 2952 henkilöä.

Vuonna 2018 Rikosseuraamuslaitoksen ylläpitämään tuomiorekisteriin otettiin yhteensä yli 12500 tuomiota.

Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva Rikosseuraamuslaitos huolehtii edellä mainittujen seuraamusten täytäntöönpanosta.

 
Julkaistu 13.8.2020