Työ

Työtoiminnan tavoitteena on tukea vankeja rikoksettomaan elämään ylläpitämällä ja edistämällä työllistymisedellytyksiä ja työllistymistä tarjoamalla mielekästä työtä, opettamalla työtaitoja ja tukemalla työ- ja toimintakykyä sekä työllistymissuunnitelmia. Näin parannetaan vangin mahdollisuuksia työelämään kiinnittymiseen ja toimeentuloon vapautumisen jälkeen. Työnteolla pyritään myös normalisoimaan vankilaelämää.

Vankiloiden työtoiminnan periaatteena on normaaliuden periaate: vankityön tulisi vastata yleisesti yhteiskunnassa tehtävää työtä. Työtoiminnassa seurataan myös ammatillisessa kuntoutuksessa yleisesti noudatettavia menetelmiä. Rikosseuraamuslaitoksessa pyritään myös kehittämään vankien työ- ja toimintakyvyn arviointia ja yhteistyöprosesseja jotka edistävät vangin siirtymistä hänelle soveltuvien palveluiden piiriin vapautumisvaiheessa.

Vankityössä on jo nyt usealla työalalla myös mahdollista suorittaa ammatillisia tutkintoja tai niiden osia ja näitä mahdollisuuksia pyritään edelleen aktiivisesti laajentamaan koskemaan yhä useampaa työalaa. Pääasiassa vankien työtä ohjaava henkilökunta vastaa myös ammatilliseen koulutukseen kuuluvan työpaikalla tapahtuman oppimisen ohjaamisesta yhteistyössä ulkopuolisen oppilaitoksen kanssa.

Vankiloiden työtoiminnan tulee olla taloudellisesti järkevää. Kuitenkin toimintaa kokonaisuutena tarkasteltaessa arvioitaessa painopiste on siirtynyt taloudellisesta tuloksesta työtoiminnan rooliin vankien työelämävalmiuksien kehittämisessä ja rikoksettomaan elämäntapaan valmentamisessa.

Vuoden 2018 aikana yhteensä 3317 vankia osallistui työtoimintaan. Keskimäärin 310 vankia päivässä osallistui työtoimintaan ja vankien aktiivitoimintaan käytetystä ajasta 39,4 % kului työtoimintaan.

Vangit tekevät työtä vankiloiden taloushuollossa, kiinteistöjen ja piha-alueiden hoidossa ja kunnossapidossa ja eri työalojen työpajoissa. Työpajoissa valmistettavat tuotteet markkinoidaan valtion ja kuntien laitoksille, elinkeinoelämälle tai suoraan kuluttajille myymälöiden kautta. Osa tuotteista jää vankiloiden käyttöön, esim. sellikalusteita ja vankivaatteita.

Vankiloiden työpajoissa/työryhmissä tehdään työtä mm. seuraavilla työaloilla:

  • puusepänteollisuus
  • metalliteollisuus
  • rakennustyöt
  • kilpityöt (liikennemerkit ja rekisterikilvet)
  • pakkaus- ja kokoonpanotyöt (alihankinta)
  • puutarha- ja maatalousalan työt
  • tekstiili- ja vaatetusalan työt
  • autokorjaamo
  • entisöinti
  • tekstiilihuoltoon liittyvät työt (yhteistyösopimus Puolustusvoimien kanssa)

Lisäksi tehdään töitä eri hallinnon aloille. Avolaitoksesta käsin vanki voi myös tehdä siviilityöluvalla töitä vankilan ulkopuolella. Tietyillä rajoituksilla on mahdollisuus myös tehdä omaa työtä.

 
Julkaistu 18.6.2019