Tietoa sivustosta ja evästeistä

Rikosseuraamus.fi on Rikosseuraamuslaitoksen ylläpitämä verkkosivu, johon on koottu tietoa Rikosseuraamuslaitoksen toiminnasta, suomalaisesta seuraamusjärjestelmästä, vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen toiminnasta sekä yhteystiedot. Sivustoon sisältyy vankilatuotteita esittelevä vankilatuote.fi-osio sekä rikosseuraamusasiakkaille suunnattu Portti-sivu, jolle on koottu linkityksiä ulkopuolisten tahojen sivuihin ja palveluihin.

Rikosseuraamus.fi-sivustosta on kieliversiot suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi. Vankilatuotesivun ja Portin sisällöt ovat vain suomeksi.

Sivustolla julkaistujen PDF-muotoisten dokumenttien, kuten julkaisujen, lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma tai vastaava. Ohjelman voi ladata ilmaiseksi esimerkiksi Adobe Readerin verkkosivuilta.

Tekijänoikeus

Rikosseuraamuslaitoksella on tekijänoikeus kaikkeen sivuille tehtyyn ja tuotettuun materiaaliin (teksti, asiasisältö ja kuvat). Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivujen sisältöä ei saa käyttää eikä lainata muussa yhteydessä ilman lupaa ja mainintaa lähteestä. Mikäli sivun aineisto ei ole Rikosseuraamuslaitoksen tekemää, tekijänoikeuden haltija on erikseen mainittu.

Sivuja päivittää Rikosseuraamuslaitoksen viestintä. Rikosseuraamuslaitos ei vastaa sisällössä mahdollisesti ilmenevistä puutteista tai sivustolle linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Evästeiden käyttö sivustolla

Rikosseuraamuslaitoksen sivujen evästekäytännöt on tehty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin alaisen Kyberturvallisuuskeskuksen suositusten mukaisesti. Suositusten mukaan kävijä voi antaa suostumuksensa evästeiden tallentamiseen esimerkiksi selaimen asetusten avulla. Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden oikeushallinnon verkkosivustojen evästekäytäntöjä arvioidaan ja kehitetään tarvittaessa.

Sivuston evästeet

Sivustolla käytetään joitakin sivuston teknisen toteutuksen kannalta välttämättömiä evästeitä, jotka asetetaan aina riippumatta selaimen evästeasetuksista. Näitä evästeitä käytetään ainoastaan sivuston toiminnan kannalta välttämättömiin toimiin. Evästeet ovat pieniä kävijän tietokoneeseen sijoitettavia tekstitiedostoja, joiden avulla sivuston käyttöä voidaan seurata.

Sivuston ei-välttämättömiä evästeitä kävijä voi hallita selaimen evästeasetuksissa. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa sivuston käyttökokemukseen, mutta se ei pääsääntöisesti vaikuta sivuston toimivuuteen. Tällaisia ovat

  • kävijäseurannan evästeet
  • vierailunaikaiset evästeet
  • tyylievästeet.

Kävijäseurannan evästeet

Sivuston kävijäseuranta kerää sivuston käytöstä yleisiä tilastotietoja, joita käytetään sivuston kehittämiseen ja laadunvalvontaan. Näitä tietoja ovat esimerkiksi ladatut sivut, käyttöajankohta sekä verkkoselain ja käyttöjärjestelmä. Kävijäseurantaan liittyvä henkilötietojen käsittely on tietosuojalain mukaan tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi. Kävijän IP-osoitetta ei kerätä tilastointikäyttöön.

Kävijäseuranta ja evästeiden käyttö sivustollamme on toteutettu yhdessä Oikeusrekisterikeskuksen ja palveluntoimittaja Abako Oy:n kanssa.

Rikosseuraamuslaitoksen sivuilla käytetään julkaisujärjestelmän (Stato) omaa kävijäseurantaa. Kävijäseurantaa varten käytetään näitä evästeitä:

  • Neta-alkuinen eväste: Evästettä käytetään erottelemaan kävijät. Eväste on voimassa, kunnes se poistetaan.
  • StatoSession: Sisältöjulkaisujärjestelmän eväste, jota käytetään ylläpitämään tietoa kävijän istunnosta. Eväste on voimassa vierailun ajan eli se poistuu, kun selain suljetaan.

Kävijäseurannan evästeet voi sallia tai estää selaimen evästeasetuksissa. Jos evästeet on estetty, kävijäseuranta tallettaa vain vierailunaikaiset tiedot, ja evästeet poistuvat, kun vierailu päättyy. Kävijäseurannan tiedot tallennetaan Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin konesalissa oleville palvelimille. Seurannan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastotietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi tiedottamisessa.

Linkitykset muiden palveluihin

Rikosseuraamuslaitoksen sivuilla olevat linkit ja joillakin sivuilla käytössä olevat jakopainikkeet sosiaalisen median palveluihin eivät välitä kävijästä tietoja näille palveluntarjoajille, jos linkkejä ja jakopainikkeita ei klikkaa. Sosiaalisen median palveluiden evästeistä saa tietoja kunkin palvelun tietosuojalausekkeista.

Sivuston ja tietoliikenteen tekniset lokitiedot

Sivuston tietoliikenneyhteyksistä ja käytöstä kerätään teknisiä lokitietoja, joita tarvitaan verkkopalvelun tuottamiseen ja tietoturvallisuudesta huolehtimiseen. Lokitietoihin sisältyy tietoja, jotka on mahdollista yhdistää henkilöön, kuten IP-osoite ja aikaleima. Näitä lokitietoja käytetään vain palvelun mahdollistamiseksi tietoliikenneverkossa sekä virhetilanteiden ja tietoturvapoikkeamien selvittämiseksi.

Tähän liittyvä henkilötietojen käsittely on tarpeen oikeusministeriön ja oikeushallinnon virastojen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Ohjeita evästeiden hallintaan

Tutustu käyttämäsi selaimen omiin evästekäytäntöihin, evästeiden estämiseen ja poistamiseen palvelun omilla sivuilla.

Palautetta sivuista

Sivustosta ja sen sisällöstä voi antaa palautetta Rikosseuraamuslaitoksen viestinnälle viestinta.rise(at)om.fi. Palautetta voi lähettää myös käyttämällä sivuillamme olevaa palautelomaketta.

Virallinen posti tulee lähettää kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.rise(at)om.fi. Rikosseuraamuslaitos käyttää myös Suomi.fi-viestipalvelua. Palvelu on tietoturvallinen tapa asioida Rikosseuraamuslaitoksen kanssa sähköisesti. Asioiminen onnistuu www.suomi.fi/viestit-osoitteen kautta, josta viestit kulkevat Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon ja tarvittaessa sieltä eteenpäin.

Lisätietoja verkkosivuista saa Rikosseuraamuslaitoksen viestinnästä.

 
Julkaistu 1.10.2013