Ikkunoiden, ovien ja kalusteiden entisöintiä ja valmistusta ja erikoispuusepäntöitä vankityönä

Ikkunoiden ja ovien entisöintiä

Ikkunat ja ovet ovat tärkeä osa rakennuksen ulkonäköä, joten niitä ei pidä vaihtaa uusiin kovin kevein perustein. Vanhat ovet ja ikkunat ovat aikoinaan tehty usein käsityönä korkealaatuisesta puusta. Tämän vuoksi niiden korjaaminen on usein pitkällä aikavälillä edullisempaa kuin vaihtaminen uusiin.

Vanhojen ikkunoiden ja ovien korjaus alkaa ammattilaisen kuntotutkimuksella, jossa suunnitellaan korjaustyö. Jos puu on lievästi lahonnutta sitä ei tarvitse välttämättä poistaa, mutta lahoamisen eteneminen on estettävä. Lahonneen puun tilalle veistetään samankaltaisesta puusta paikkaosa.

Alkuperäiset saranat, kulmaraudat, ikkunahaat, helat sekä lukot säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Lisänä voidaan käyttää muista vanhoista ikkunoista kerättyjä samanlaisia heloja tai uusia tehdasvalmisteisia, maalattavia osia. Ikkunoiden ulkopuitteisiin asennetut muovi- tai puulistat korvataan kittauksella. Perinteisten maalausohjeiden noudattaminen on tärkeää.

Karmit tulisi mahdollisuuksien mukaan korjata irroittamatta niitä seinistä

Vanhojen ikkunoiden ja ovien entisöintiä tehdään vankityönä Satakunnan vankilassa ja Laukaan vankilassa.

Yhteyshenkilöt:
Satakunnan vankila: työnjohtaja Tapani Haapasalo, puhelin 050 3527 916

Oulun vankila: ohjaaja Ilkka Lampela 050 5764914

Kaluste-entisöintiä ja valmistusta sekä erikoispuusepäntöitä

Riihimäen vankila, tilauspuusepäntyönä tehty pirttipöytä, pituus 3 m, sekä kunnostettu ja pintakäsitelty lipasto.

Kalusteiden entisöintiä tehdään vankityönä useissa eri vankiloissa. Kalusteiden entisöintiin kuuluu esim. pintojen entisöintiä ja / tai verhoilutyötä. Monessa vankilassa tehdään myös erikoispuusepän töitä.

Kalusteiden, ovien ja ikkunoiden kunnostustyöt, tilauspuusepäntyöt

Riihimäen vankila

Kalusteiden ja ovien kunnostus ja pintakäsittely. Puusepänalan tilaustyöt.

Yhteyshenkilöt:

Työnjohtaja Toni Helenius, 050 406 6784 (pintakäsittely)
Työnjohtaja Sami Karhusaari, 050 406 6785 (pintakäsittely)
Työnjohtaja Petri Kuussaari, 050 406 6782 (puusepäntyöt)
Työnjohtaja Kari Punkkinen, 050 406 6783 (puusepäntyöt, tilauspuusepäntyöt)

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@om.fi

Oulun vankila
Oulun vankilassa tehdään kalusteiden entisöintiä, yhteydenotot ohjaaja Ilkka Lampela 050 5764914

Vantaan vankila
Vantaan vankilassa kalusteiden kunnostustöitä sekä valmistusta.
Yhteyshenkilö: työnjohtaja Kenneth Långström 050 337 4601.

Vaasan vankila
Kalusteiden ja ikkunoiden kunnostusta ja pienimuotoista verholutyötä, esim. tuolien istuimia. Yhteydenotot: Petteri Hiltunen, puhelin 050 389 1536.

Erikoispuusepäntöitä

Riihimäen vankilassa erikoispuusepäntöissä yhteys: työnjohtaja Kari Punkkinen, puhelin 050 406 6783, työnjohtaja Pekka Simolin, puhelin 050 406 6782 tai ylityönjohtaja Jarmo Sole, puhelin 050 406 6788.

Myös Oulun vankilassa voi teettää erikoispuusepäntöitä, yhteyshenkilöinä Oulun vankilan ohjaaja Ilkka Lampela 050 5764914


Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@om.fi

 
Julkaistu 25.8.2021